1. Военни паметници в община Брезник

1. Паметник на загиналите във войните /1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 г./, с. Завала
2. Паметна плоча на загиналите за Родината от с. Ноевци, /1912-1913; 1915-1918; 1944 - 1945 г./
3. Паметник на загиналите в антифашистката борба и Отечествената война /1941-1945 г./, с. Красава
4. Паметник на загиналите от с. Долна Секирна във войните от 1912 – 1918 г.
5. Паметник на загиналите във войните /1912-1918 г./ и /1944-1945 г./, с. Горно Романци, община Брезник
6. Паметник на загиналите в Отечествената война и на загиналите борци против фашизма и капитализма
7. Паметник на загиналите във войните / 1912 – 1913 г., 1915 – 1918 г./ войници и офицери
8. Паметна морена на загиналите в Сръбско-българската война от 1885 г. - Местността “Чурек”
9. Паметник на героите от 2-ри пехотен Струмски полк, загинали в Сръбско-българската война – 1885 г.

Търсене
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия