Архив на протоколи на Областна комисия \"Военни паметници"

Архив на протоколи на Областна комисия "Военни паметници" през 2016 година

 Заповед №РД- 34/ 13.03.2017г.

Заповед № РД-113 от 27.10.2016 г.

 Протокол 22.11.2016 г.

 Протокол 01.03.2016 г.

Търсене
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия