инж. Мирослав Стоицев

Зам. областен управител на Област Перник:

 

Мирослав Стоицев

Рождена дата - 25.08.1974 г.


Образование:

- Технически университет, гр. София

Специалност - Транспортна техника и технологии
Образователна степен - Магистър


Семейство:

Женен с две деца.

e-mail: m.stoitsev@pk.government.bg 
тел.: +359 76 649916

Търсене
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия