4.1. Паметна плоча - участие на перничани в Отечествената война /1944-1945 г./, гр. Перник

Анкетна карта

1

НАИМЕНОВАНИЕ

Паметна плоча

2

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

гр. Перник, община Перник, област Пернишка

3

ТОЧНО МЯСТО, НА КОЕТО СЕ НАМИРА

В централния градски парк

4

Какъв е паметникът (паметник, монумент, костница, военно гробище и др.)

паметник

5

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

7.50 х 2.80 м, 2 паметни мраморни плочи върху гранит, фланкиращи барелефно изображение на Христо Ботев. Пред паметника оградена тревна площ с размери 7.50 х 4.20 м.

6

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

гранит, мрамор

7

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

1948 г.

8

ДАТА НА ОТКРИВАНЕТО (от кого)

 

9

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

 

10

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН (държавна, общинска, частна)

общинска

11

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА (война, битка, виден пълководец, герой от войните)

Участие на перничани в Отечествената война 1944-1945 години.

12

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКЪТ И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

9 май – Деня на победата над хитлерофашизма

13

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

Имена на 11 загинали във войната срещу фашистка Германия 1944-1945 г.,12 загинали партизани  1943-1944 г. и 1 загинал съветски войник 1945 г.

14

СПИСЪК НА УБИТИТЕ (Приложение № 1)

ДА

15

СНИМКА (Приложение № 2)

ДА

16

СЪСТОЯНИЕ (описание) Приложение № 3

доброПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

1944 - 1945 г.

Полк.   Ефтим Веселинов

Убит 1944 г.

Пор.     Кирил Евгениев

1945    Драва

Пор.     Керан Славов

1944    Вр.Въка

П.пор.  Петър Миланов

1944      р.Пчина

П.пор.  Анани Момчилов

1944     Югославия

Подоф. Ефтим Ефтимов

1944     Страцин

Подоф. Борис Димитров

1944     Македония

Подоф. Славчо Рангелов

1944     Страцин

Подоф. Стоян Минев

1944     Унгария

Подоф. Петко Лазаров

1944     Пиротско

Подоф. Димитър Анастасов

1944      Власотница

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия