1.2. Паметна плоча на загиналите за Родината от с. Ноевци, /1912-1913; 1915-1918; 1944 - 1945 г./А Н К Е Т Н А  К А Р Т А  № 8

 

1.

Наименование

Паметна плоча на загиналите за Родината от с. Ноевци, Брезнишка околия през 1912-1913; 1915-1918;1944-1945 г.

2.

Местоположение

с. Ноевци, община Брезник

3.

Точно място, на което се намира

В двора на черквата /между сградата на черквата и училището/

4.

Какъв е паметника

Паметна плоча

5.

Размери, описание

Паметникът се намира върху площадка, изградена от дялан черногорски камък. Паметната плоча е монтирана върху постамент от три нива, който също е облицован от черногорски камък. Основата на постамента е с размери 183/116 / 35 см. Паметната плоча е с размери 150/88/15 см. Правоъгълна.

6.

От какъв материал е направен

Дялан черногорски камък, гранит и бетон.

7.

Проектант и изпълнител

Инициативен комитет за възстановяване на паметната плоча на загиналите ноевчани във войните от 1912-1913; 1915-1918; 1944-1945 г.

8.

Дата на откриване /от кого/

03 декември 2004 г.

9.

Каква сума е изразходвана за построяването

 

Средствата са осигурени по програма “Малки проекти с регионално значение” на Област Перник.

10.

Чия собственост е паметника и земята, на която е построен

Паметникът е общинска собственост, а земята върху която е построен - на черквата.

11.

Какво събитие увековечава

На загиналите ноевчани във войните от 1912-1913; 1915-1918; 1944-1945 г.

12.

Кога се чества паметника и с какво мероприятие

През м. май

13.

Надписи на паметника

На лицевата страна на паметника има следният текст: “Загинали за Родината от с. Ноевци, Брезнишка околия през 1912-1913; 1915-1918; 1944-1945 г.”

14.

Списък на убитите

Приложение № 8А

15.

Снимка

Приложение № 8

16.

Състояние /описание/

Отлично      Добро Лошо      Разрушен

 

 

 

Приложение № 8А

СПИСЪК на убитите /1912-1913 г./

1.Мл. под. Стоил М. Павлов -  Злетовска река

2.Мл. под. Иван Г. Милчин – Злетовска река

3.Мл. под. Григор Кл. Живков – Калиманци

4. Редник Васил Ан. Ранчов – Злетово

5. Редник Стоян П. Кръстеин – Злетово

6. Редник Васил Д. Мутафов – Злетово

7. Редник Стоил Тр. Лечин – Баня чука

8. Редник Станимир Тр. Лечин – Царево село

9. Редник Петър П. Славков  - Айробол

10. Редник Димо Ил. Богоев – Булайгер

11. Редник Стефан К. Пушин – Разлог

12. Редник Господин Мл. Михайлов – Дупница

13. Редник Витан М. Огнянов – Радомир

1915-1918 г.

 1. Мл. под. Костадин Ст. Мутафов – Зав. на черна
 2. Мл. под. Найден В. Огнянов – Зав. на челна
 3. Редник Костадин Г. Михайлов – Скеча
 4. Редник Милан Д. Богоев – Дува тепе
 5. Редник Георги Г. Гущарев – Латрово
 6. Редник Венко В. Петров – Просеник
 7. Редник Тако Мл. стойчин – Франция
 8. Редник Тако Р. манолов – Велес
 9. Редник Андрей Мл. Михалков – Ноевци

Слава на героите!

 

1944-1945 г.

 1. Редник Борис Ас. Гергинов – Страцин
 2. Редник Кирил Сп. Дойчинов – Страцин
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия