Решения от заседанието на ОСР, проведено на 21.08.2013г.
Четвъртък, 22 Август 2013 15:29

 

Експерти от Министерството на регионалното развитие представиха  ,,Предварителен регионален генерален план за обособена територия на ,,ВиК’’ ООД – Перник’’ с планов хоризонт 2038г. Изпълнител на проекта е Консорциум с лидер НИРАС А/С Дания и партньори НИРАС България, Рамбол Дания А/С, София Консултинг Груп, ДХИ и Аквапартньор. Консорциумът е избран да изготви 19 РГП за Западния регион на България, включително РГП Перник.

Планът бе приет на първо четене. При наличие на нови предложения и допълнителни препоръки, членовете на ОСР могат в срок от един месец да ги представят в Министерството на регионалното развитие.

На заседанието бе гласувана и приета промяна на статута на летище "София-Запад" край радомирското село Кондофрей да бъде обявено за обект от регионално значение. От 1 септември миналата година летището се ползва, но само за карго превози, и е със  статут на обект от местно значение.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия