3.2. Паметник - костница в памет на убитите герои през войните 1912-1944г.

АНКЕТНА КАРТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

ПАМЕТНИК-КОСТНИЦА

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

 

с. Слатино, общ.Ковачевци

3.

ТОЧНО МЯСТО, НА КОЕТО СЕ НАМИРА

В близост до площада на селото

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКА

/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

ПАМЕТНИК

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

Височина 1,70м.

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

От бигор

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

Няма информация

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ

Няма информация

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

Няма информация

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН /държавна, общинска, частна/

Общинска

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА

/война, битка, виден пълководец, герой от войните/

В памет на убитите герои през войните 1912-1944г.

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКА И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

03.03

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

Има надписи

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

Приложение № 1

Има списък

15.

СНИМКА

Приложение № 2

 

16.

СЪСТОЯНИЕ /описание/

Приложение № 3

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

От.б. Райчо Г. Василков- убит 1944г. с. Страцин

Р. Иван С. Антов- убит 1916г. гр. Браила

Р. Йордан А Любенов- убит 1916г. Крива ливада

П.оф. Михал Д. Младенов - убит 1912г. Калиманово поле

Редник  Анани А. Василков – убит 1912г. Кочани

Редник Марко И. Димитров- убит 1912г. Солун

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Общото състояние на паметника  не е добро, пространството е разрушено, оградата е ръждясала, коловете са разкривени, буквите се нуждаят от освежаване.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия