4.4. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война 1944-1945г., с. Вискяр
Анкетна карта

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

паметна плоча

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

с. Вискяр, община Перник, област Пернишка

3.

ТОЧНО МЯСТО, НА КОЕТО СЕ НАМИРА

в центъра на селото, върху обществената сграда

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКЪТ (паметник, монумент, костница, военно гробище и др.)

паметна плоча

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

1м х  0.80м

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

мрамор

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ (от кого)

 

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

 

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН (държавна, общинска, частна)

общинска

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА (война, битка, виден пълководец, герои от войните)

Загинали в Отечествената война 1944-1945

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКЪТ И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

 

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ                     Приложение № 1

ДА

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

 

15.

СНИМКА                                        Приложение № 2

ДА

16.

СЪСТОЯНИЕ  (описание)                               Приложение № 3

отличноПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

На загиналите в Отечествената война 1944-45 г.от с. Вискяр

подоф. Любен Г. Дамянов

уб. на 17.10.1944 г. с. Павловец, Боянско, Югославия

подоф. Кирил С. Петров

уб. на 30.10.1944 г. с. Ново село, Боянско, Югославия

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия