4.5. Паметна плоча на загинали за родината от с. Велковци, Брезнишко 1912-1913 г.

Анкетна карта

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

паметна плоча

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

с. Велковци, община Перник, област Пернишка

3.

ТОЧНО МЯСТО, НА КОЕТО СЕ НАМИРА

върху сградата на магазина

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКЪТ (паметник, монумент, костница, военно гробище и др.)

паметна плоча

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

0.90 м х  0.50 м

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

мрамор

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ (от кого)

 

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

 

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН (държавна, общинска, частна)

общинска

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА (война, битка, виден пълководец, герои от войните)

Загинали за родината от с. Велковци, Брезнишко 1912-1913 г.

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКЪТ И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

 

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

 

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ                     Приложение № 1

ДА

15.

СНИМКА                                        Приложение № 2

ДА

16.

СЪСТОЯНИЕ  (описание)                               Приложение № 3

доброПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

1912 - 1913 г.

редн. Лазар Д. Кежин

Станимир Ст. Вучков

редн. Антон В. Маринков

Димитър Д. Бонев

редн. Димитър Ст. Ристин

Йосиф Ст. Лазаров

редн. Йосиф Ст. Шиячки

Захари В. Латински

редн. Милан М. Манчин

Евгени Д. Стефанов

Бранко Д. Гоцев

Веле Д. Джамбазки

Никола В. Иванов

Стоян В. Йонев

Тодор Д. Божов

 Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия