4.6. Паметни плочи на загиналите за родината 1912-1913, 1915-1918 г., с. Студена
Анкетна карта

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

паметни плочи на загиналите за родината 1912-1913, 1915-1918 г.- 2 броя

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

с. Студена, община Перник, област Пернишка

3.

ТОЧНО МЯСТО, НА КОЕТО СЕ НАМИРА

поставени са в/у западната стена на църквата

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКЪТ (паметник, монумент, костница, военно гробище и др.)

паметни плочи

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

1.50 в х 0.60 м. Върху двете плочи има бронзов кръст за храброст.

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

мрамор

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ (от кого)

 

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

 

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН (държавна, общинска, частна)

общинска

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА (война, битка, виден пълководец, герои от войните)

Войните 1912-1913 г., 1915-1918 г.

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКЪТ И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

 

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

 

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ                     Приложение № 1

ДА

15.

СНИМКА                                        Приложение № 2

ДА

16.

СЪСТОЯНИЕ  (описание)                               Приложение № 3

отличноПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

 

ЗАГИНАЛИ ЗА РОДИНАТА ОТ с. СТУДЕНА, СОФИЙСКО 1912 - 1913 г.

 

фелдф. Димитър Мил. Арнаудов

-  Злетово

ст.подоф. Антон Кост. Таранжийски

-  Калиманци

редн. Атанас Кост. Таранжийски

-  Калианци

редн. Заре Стоин Черкашки

-  Самоков

редн. Благой Здра. Вучков

-  остров Трикери

редн. Благой Вел. Катеринкив

-  Македония

редн. Богдан Костов Вучков

-  Македония

редн. Видин Петр. Рибарски

-  Калиманци

редн. Григор Зар. Лозанов

-  Солун

редн. Йордан Лаз. Илов

-  Царево село

редн. Илия Тодор Каракушки

-  Дупница

редн. Коле Пей. Таранжийски

-  Кешан

редн. Лозан Кост. Таранжийски

-  Царево село

редн. Лазар Бор. Китов

-  Криволак

редн. Мите Лек. Рибарски

-  Радомир

редн. Никола Вел. Еринин

-  Кюстендил

редн. Стаменко Ил. Гердин

-  Македония

редн. Никола Лазов Илов

-  Македония

редн. Стоил Зар. Тупанков

-  Калиманци

редн. Вакл. Руев

-  Радомир

редн. Янко Вел. Грънчарски

-  Булаир

редн. Костадин Стоян. Илов

-  Злетово

редн. Заре Стоим. Арнаудов

-  Студена

редн. Никола Пен. Таранжийски

-  Македония

 

Слава на героите

 

ЗАГИНАЛИ ЗА РОДИНАТА ОТ с. СТУДЕНА, СОФИЙСКО 1915-1918 г.

 

фелдф. Филип Стоим. Таранжийски

-  Румъния

ст.подоф. Владимир Тод. Бачов

-  Румъния

мл.подоф. Димитър Вел. Лозанов

-  Пуста река

мл. подоф. Богдан Ил. Олюшков

-  Добрич

мл. подоф. Борис Лаз. Арнаудов

-  Добруджа

мл. подоф. Йордан Хр. Кюлов

-  Тутракан

ефр. Александър Ил. Чамурков

-  Битоля

ефр. Васил Никол. Мечкарски

 

ефр. Димитър Нак. Митков

-  Тутракан

ефр. Димитър Бл. Степанов

-  Битоля

ефр. Зафир Ив. Балчов

-  Добрич

ефр. Стоил Фил. Ръсин

-  Тутракан

ефр. Фидан Богдан. Чорапинов

-  София, в болница

ефр. Богдан Кост. Шарков

-  Румъния

редн. Крум Митр. Любенов

-  Студена

редн. Григор Стам. Дивчов

-  Еникьой

редн. Владимир Дим. Чамурков

-  Лебане

редн. Георги Стойч. Рибарски

-  Секирани

редн. Георги Кост. Мишов

-  Битоля

редн. Георги Будинов Банев

-  Пуста река

редн. Златко Анд. Чордачки

-  София, болница

редн. Киро Никол. Шестаков

-  София, болница

редн. Костадин Тр. Масларски

-  Македония

редн. Мите Игов Капаски

-  Добрич

редн. Рангел Христов Масларски

-  Еникьой

редн. Тахи Тодор. Грънчарски

-  София, болница

редн. Васил Хр. Анев

-  Власина
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия