4.17. Морена на загиналите в Отечествената война 1944-1945 г., с. Драгичево
Анкетна карта

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

Морена

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

с. Драгичево, община Перник, област Пернишка

3.

ТОЧНО МЯСТО, НА КОЕТО СЕ НАМИРА

двора на детската градина

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКЪТ (паметник, монумент, костница, военно гробище и др.)

морена на загиналите в Отечествената война

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

вис. 2.5 м - форма на пирамида

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

гранит

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ (от кого)

 

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

 

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН (държавна, общинска, частна)

общинска

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА (война, битка, виден пълководец, герои от войните)

на загиналите в Отечествената война 1944-1945 г.

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКЪТ И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

 

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

 

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ                     Приложение № 1

ДА

15.

СНИМКА                                        Приложение № 2

ДА

16.

СЪСТОЯНИЕ  (описание)                               Приложение № 3

отлично

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

Александър Боянов Ханов

род. 25.ІІІ.1923 г., загинал Страцин, Югославия

Сава Асенов Иванов

род. 23.І.1923 г., загинал 5.V.1945 г. в Унгария

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия