ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД - 20.01.2011г.
Четвъртък, 09 Февруари 2012 12:22

Основни точки от дневния ред на заседанието:

1. Разглеждане на актуализиран проект за промени в Правилника за устройството и дейността на Областния съвет по условия на труд.

2. Отчет-анализ за дейността на Дирекция „Инспекция по труда” София, отдел Перник за 2010г.

Като решения е приет Правилника за устройството и дейността на Областния съвет по условия на труд  и отчет- анализа за дейността на Дирекция „Инспекция по труда” София, отдел Перник за 2010г.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия