4.19. Паметник в памет на убитите и загинали герои от с. Църква за родината 1912-1913, 1915-1918г.
Анкетна карта


1.

НАИМЕНОВАНИЕ

паметник

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

с. Църква, община Перник, област Пернишка

3.

ТОЧНО МЯСТО, НА КОЕТО СЕ НАМИРА

в центъра на селото

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКЪТ (паметник, монумент, костница, военно гробище и др.)

паметник

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

вис. 3 м

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

гранит

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ (от кого)

1926 г.

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

 

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН (държавна, общинска, частна)

общинска

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА (война, битка, виден пълководец, герои от войните)

В памет на убитите и загинали герои от с. Църква за запазване на родината 1912-1913, 1915-1918 г.

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКЪТ И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

 

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

Приложение № 1

ДА

15.

СНИМКА  

  Приложение № 2

ДА

16.

СЪСТОЯНИЕ  (описание)  

 Приложение № 3

Добро

Махнат е кръстът за храброст и липсват някои снимки.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

 

Лице:

юнкер Виктор Михайлов

федф. Васил Богданов

фелдф. Георги Тренев

ст.подофицер Стаменко Митрев

еф. Борис Йорданов

редн. Илия Наков

редн. Павел Илиев

 

Вдясно:

сан.ст.подоф. Стефан Кръстев

редн. Васил Ваклинов

редн. Йордан Витков

редн. Симе Найденов

редн. Пене Павлов

редн. Цветко Стоянов

 

Тутракан, Черна вода, Дринова глава, Битоля, р. Черна, Каймакчалан, Голаш, кота 1050.

 

Вляво:

ст.подоф. Георги Николов

мл.подоф. Никола Накев

ефр. Лефтер Йорданов

редн. Йордан А. Живков

редн. Коста Цветанов

редн. Зашо Милев

 

Одрин, Чаталджа, Булаир, Шаркьой, Султан тепе.

 

Гръб:

редници Лазар Милев

Миньо Иванов

Наке Михалков

Младен Ангелов

Мино Стоименов

Ангел ВитановТърсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия