4.22. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война
Анкетна карта

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

паметна плоча

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

с. Богданов дол, община Перник, област Пернишка

3.

ТОЧНО МЯСТО, НА КОЕТО СЕ НАМИРА

пред читалище „Пробуда”

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКЪТ (паметник, монумент, костница, военно гробище и др.)

паметна плоча

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

1.20 м х 0.80 м

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

мрамор

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ (от кого)

 

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

 

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН (държавна, общинска, частна)

общинска

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА (война, битка, виден пълководец, герои от войните)

Загиналите в Отечествената война

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКЪТ И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

 

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

 

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ 

Приложение № 1

ДА

15.

СНИМКА  

Приложение № 2

ДА

16.

СЪСТОЯНИЕ  (описание)              

Приложение № 3

добро

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

1944 - 1945 г.

Симчо Павлов Ценев

загинал Бояновец, Югославия

Евгени Крумов Томанов

загинал Страцин, Югославия

Неделко Симионов Божилов

загинал Страцин, Югославия
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия