4.22. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война
Анкетна карта

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

паметна плоча

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

с. Богданов дол, община Перник, област Пернишка

3.

ТОЧНО МЯСТО, НА КОЕТО СЕ НАМИРА

пред читалище „Пробуда”

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКЪТ (паметник, монумент, костница, военно гробище и др.)

паметна плоча

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

1.20 м х 0.80 м

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

мрамор

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ (от кого)

 

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

 

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН (държавна, общинска, частна)

общинска

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА (война, битка, виден пълководец, герои от войните)

Загиналите в Отечествената война

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКЪТ И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

 

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

 

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ 

Приложение № 1

ДА

15.

СНИМКА  

Приложение № 2

ДА

16.

СЪСТОЯНИЕ  (описание)              

Приложение № 3

добро

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

1944 - 1945 г.

Симчо Павлов Ценев

загинал Бояновец, Югославия

Евгени Крумов Томанов

загинал Страцин, Югославия

Неделко Симионов Божилов

загинал Страцин, Югославия
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия