5.7. Паметник на загиналите във войните 1912-1913 и 1915-1918 год.

АНКЕТНА КАРТА

 

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

 

ПАМЕТНИК

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

в центъра на с.Негованци

.

ТОЧНО МЯСТО НА, КОЕТО СЕ

НАМИРА

В центъра, пред кметството и черквата

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКА

/паметник,монумент,костница,военно гробище и др./

Паметник-гранитни блокове

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

На част от загиналите са монтирани снимки.

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

Гранитни блокове - монолтин

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

Илия Дамянов

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ

1914 год.

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

 

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН /държавна, общинска, частна

Общинска собственост

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА /война, битка, виден пълководец, герой от войните/

Загиналите във войните 1912-1913; 1915-1918 год.

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКА И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

Св. Никола Летни

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

списък на загиналите, съгласно приложение 1

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

Приложение №1

 

15.

СНИМКА

Приложение №2

 

16.

СЪСТОЯНИЕ   /описание/

Приложение №3

добро, на места надписите са заличени и се нуждаят от възстановяване

 

Приложение 1

Загинали през 1912-1918 г.

1.     подп. Петър Наков – род. 1882

2.     подп. Михаил Симеонов – род. 1884

3.     Станислав З. Младенов – 1918, убит /1944 – 1945 ?/

4.     ефр. Анани Цветанов – род. 1874

5.     ред. Анани Стоянчов – род. 1887

6.     Кирил С. Пенев – род. 07.05.1919, убит 02.11.1944 при Страцин

7.     В. З. Йованичов – убит 02.07. 1917

8.     Милан Я. Вранчов – убит 1928

9.     Р. М. Свърдлев

10. М. Л. Христов

11. Д. В. Соколчев

12. П. Г. Гопооров

13. Ст. под. оф. Георги Андонов – род. 1887

14. Рангел С. Гойченов – род. 1887

15. Стойо И. Ташков – род. 06.05.1909, убит /1944 – 1945 ?/ Струмица

16. мл.подп. П. Милев – убит 1918

17. И. П. Пудев

18. И. Ст. Чернев

19. Й. Любенов

20. ред. Милен Гьонев – род. 1882

21. ред. Никола Стоименов – род. 1891

22. Владимир И. Стоянов – род. 1919, убит /1944 – 1945 ?/ Рудополе

23. С. Стоянчов

24. Д. А. Груев

25. А. Н. Графовски

26. Йордон Новев

27. Ив. Николов

28. Н. Ноев

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия