6.6. В памет на загиналите ярловчани във войните от 1912-1913 г. и 1914-1918 г.

АНКЕТНА КАРТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

 

НП на загиналите във войните от 1912-1913 г. и1914- 1918 г.

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

С. Ярловци

3.

ТОЧНО МЯСТО НА, КОЕТО СЕ

НАМИРА

Центъра на селото

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКА

/паметник,монумент,костница,военно гробище и др./

Войнишки параден паметник към официално утвърдената категория, на които се отдава чест

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

6 м. Височина квадратна пирамидална колона.

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

Гранит – блокове и плочи

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ

 

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

 

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН /държавна, общинска, частна

Общинска

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА /война, битка, виден пълководец, герой от войните/

В памет на загиналите ярловчани

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКА И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

 

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

38 имена на загиналите във войните 1912-1913 г.и 1914-1918 г.

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

Приложение №1

Има

15.

СНИМКА

Приложение №2

Има

16.

СЪСТОЯНИЕ   /описание/

Приложение №3

Почистване около паметника, изписване на буквите и фугиране

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия