1965 Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия