Заседание от 14.12.2012 г.
Понеделник, 17 Декември 2012 10:27Срещата бе водена лично от инж.Петров. Присъстваха представители на Областна администрация, общини, териториални структури , НПО и медии. Представени бяха целите, задачите и механизма на областното планиране, както и областния оперативен екип с неговите функции и задачи.

До 30 януари 2013 г. ще бъдат изготвени Областна стратегия за интеграция на ромите и общински планове за действие към нея, приети на сесия на местните общински съвети. Пакетът документи ще бъде представен на заседание на ОССЕИВ и предложен за утвърждаване от страна на областния управител.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия