НА 18.08.2011г. ЗАСЕДАВА ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ
Сряда, 24 Август 2011 09:36

   На 18 август 2011г. от 14 ч. в Заседателната зала на ОА Перник се проведе заседание на  Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси /ОССЕИВ/при следния дневен ред:

    1. Преобразуване на Съвета, съгласно ПМС № 92 /2011г;

    2. Приемане на актуализиран Правилник за дейност;

    3.Обсъждане на проект на Областна стратегия за интеграция на ромите.

 Заседанието протече под председателството на г-н Георги Шарлачки, Вр.ИД Областен управител /упълномощен със Заповед № РД-51 от 05.08.2011г./

Членовете на Съвета приеха Правилник за дейността на ОССЕИВ и Стратегия за равноправно интегриране на ромите в обществения живот в Област Перник. Предстои изготвянето на План за действие към Стратегията.

 
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия