ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА - 10.12.2012Г.
Вторник, 11 Декември 2012 00:00На второто заседание на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност, което се проведе на 10.12.2012 г., по покана на областния управител, бе организиран обучителен семинар от представители на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

На срещата  бяха представени общите проблеми при конфликта на интереси – правна характеристика и система за превенция, установяване, както и акценти на приложение на ЗПУКИ в дейността на органите на местното самоуправление и на общинските администрации.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия