НА 29.06.2011 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИ СБОР С ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ

На 29.06.2011г., от 10.00ч., в зала „Панорама” ще се проведе учебно- методически сбор с Областния съвет за сигурност при Областна администрация – Перник. Темите, които ще се разгледат на сбора са пряко свързани с практическите действия на Областния съвет за сигурност  при различните степени на готовност на страната, провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия и дейността му при терористични заплахи.

Дневен ред:

10.00 – 10.30ч. Откриване на учебно-методическия сбор от областния управител инж. Иво Петров.

10.30 – 11.15ч. „Задачи, които ще изпълнява ОСС при преминаване на страната в азлични степени на готовност. Нормативни документи, регламентиращи тази дейност – лектор от дирекция „Планиране, програмиране и бюджет” в Министерството на отбраната.

11.15 – 12.00ч. „Действия на Областния щаб за координиране на спасителни и еотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия.”- лектор от Главна дирекция ПБЗН.

12.00 – 12.20ч. Кафе пауза.

12.20 - 13.00ч. «Тероризмът – рискови заплахи за националната сигурност на Република България» – лектор от държавна агенция „Национална сигурност”.

13.00 – 13.30ч. Дискусия и закриване на учебно – методическия сбор.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия