ЗАМ. ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ГЕОРГИ ШАРЛАЧКИ РЪКОВОДИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИ СБОР С ОБЛ. СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ

 ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЗАМ. ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ГЕОРГИ ШАРЛАЧКИ СЕ ПРОВЕДЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИ СБОР С ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ На 29.06.2011 г., под председателството на заместник областния управител Георги Шарлачки, се проведе учебно-методически сбор с Областния съвет за сигурност. На него бяха поканени да присъстват и кметовете и специалистите по отбранително-мобилизационна подготовка от общините в Пернишка област.

Присъстващите бяха запознати с практическите задачи, които трябва на изпълни съветът за сигурност, както и щабът за координация на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи по време на преминаване на страната в по-висока степен на готовност, при настъпили природни бедствия и рискови заплахи на националната сигурност.

 Лекциите бяха изнесени от лектори на Министерството на отбраната, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и териториална дирекция „Национална сигурност”- Перник.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия