УТРЕ ЗАСЕДАВА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ

На 29.09.2011 година /четвъртък/, от 14.00 часа, в Заседателната зала на Областна администрация - Перник, ще се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие при следния дневен ред:

1. Разглеждане и одобряване на предложения за Регионални програми за заетост и обучение, в изпълнение на чл.31 от Закона за насърчаване на заетостта, за включване в Националния план за действие по заетостта през 2012г.

Докладва: Дирекция „Бюро по труда Перник

2. Разни.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия