На 05.12.2013 г. ще се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие

На 05.12.2013 година /четвъртък/ от 14.00 часа в заседателната зала на Областна администрация - Перник, ще се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие при следния дневен ред:

1.  Представяне на постъпили проекти на работодатели от област Перник, кандидатстващи за участие в Национална програма „От социални помощи към осигуряне на заетост”.

Докладва:г-н Росен Симеонов- Директор Дирекция „БТ”

2.  Обсъждане и оценка на предложените проекти на работодатели от област Перник, кандидатстващи за участие в Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”.

3.  Други

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия