ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ ОТ 30.11.2010 г.
РЕШЕНИЕ:

 

  1. Приема представените от Д ”РСЗ” София проекти по НП ” От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2011г. и ги предлага за финансиране от Агенцията по заетост: 

Община: Перник

Работодател Регистрационен номер на проекта Точки
1. Община Перник 180814832О105 30,4

Община: Ковачевци

Работодател Регистрационен номер на проекта Точки
1. Община Ковачевци 180814822О103 25,0

Община: Земен

Работодател Регистрационен номер на проекта Точки
1. Община Земен 180814819О106 22,5

Община: Трън

Работодател Регистрационен номер на проекта Точки
1. Община Трън 180814851О101 21,8

Община: Радомир

Работодател Регистрационен номер на проекта Точки
1. Община Радомир 180814836О104 19,5

Община: Брезник

Работодател Регистрационен номер на проекта Точки
1. Община Брезник
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия