ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ – 18.04.2013г.

На 18.04.2013 година /четвъртък/ от 14.00 часа в заседателната зала на Областна администрация - Перник, ще се проведе заседание на Комисията по заетост при Областния съвет за развитие, под председателството на г-н Иво Петров - областен управител  при следния дневен ред:

1.  Съгласуване на промяна  в държавния  план-прием в ПГЕМП „Христо Ботев” град Перник през учебната 2013/2014 година във връзка с чл.49, ал.8, от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

Докладва: инж. Ваня Коконова – началник РИО на МОН - гр. Перник

2. Разни

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия