ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ ПРИ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК - 07.05.2013г

1. Представяне на постъпили проекти на работодатели от област Перник, кандидатстващи за участие в Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2013г.- втора процедура.

Докладва: Бойка Александрова – директор на дирекция „ Бюро по труда”

/Лили Николова - Началник сектор Регионална служба по заетостта -София/

2. Обсъждане на предложените проекти на работодатели от област Перник, кандидатстващи за участие в Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2013 г.- втора процедура.

3. Други

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия