ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ ПРИ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА 03.10.2012 Г.
На 03.10.2012г., от 11.00 часа в заседателната зала на Областна администрация - Перник, ще се проведе заседание на Комисията по заетост при Областния съвет за развитие, под председателството на зам. областния управител Радослав Йорданов. На него ще се разглеждат предложенията  за  Регионални програми за заетост за  включване в Националния план за действие по заетостта.
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия