Заседание на Областна епизоотична комисия на 27.06.2014г. (петък) от 14.00 часа

Във връзка с писмо № 2462/23.06.2014г. на Директора на ОДБХ Перник, постъпило в Областна администрация – Перник с вх. № 05-31-2/24.06.2014г. и неблагоприятните климатични условия, създаващи реална възможност за настъпване на бедствия и наводнения в област Перник, Областният управител свиква заседание на Областна епизоотична комисия на 27.06.2014 г. (петък) от 14.00 часа в Заседателна зала на Областна администрация - Перник, при следния дневен ред:

  1. Докладване на обстановката в засегнатите от наводненията райони на страната , както и тази в област Перник.
  2. Набелязване на превантивни, конкретни мерки за недопускане появата и разпространението на заразни болести сред животните и населението, в следствие от настъпване на бедствия и наводнения на територията на област Перник.

Докладва: д-р Татяна Вангелова – директор ОДБХ Перник

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия