Уважаеми потребители,

Поздравителен адрес за 18 август - Ден на миньора
18.08.2017

Три сериозни пътни обекта в Област Перник ще бъдат изградени, възстановени и ремонтирани
10.08.2017
Три сериозни пътни обекта в Област Перник ще бъдат изградени, възстановени и ремонтирани. Това стана факт след проведената среща на областния управител Ирена Соколова и председателя...

Областният съвет по сигурност обсъди Плана за привеждане на област Перник в готовност за работа във военно време
10.08.2017
На първото заседание за годината на Областния съвет по сигурност, неговите членове бяха запознати с действията, който трябва да предприемат при преминаване на страната във...

Областна администрация Перник ще публикува още три публични регистъра в портала за отворени данни
09.08.2017

Министерски съвет одобри отпускането на средства за укрепителните дейности в квартал Рудничар
03.08.2017
На вчерашното си заседание Министерският съвет прие Постановление за одобрение на допълнителни разходи по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за сметка на резерва за...

Ирена Соколова обмени мисли и мнения със стажантите в Областна администрация Перник
28.07.2017
Областният управител Ирена Соколова се срещна със стажантите в Областна администрация Перник. По време на срещата те обмениха мисли, мнения и споделиха идеи за развитието...

Министерството на отбраната провежда кампания по набиране на кандидати за военна служба в Националната гвардейска част
13.08.2017

Mинистерството на отбраната провежда кампания по набиране на кандидати за военна служба в Сухопътните войски
22.06.2017
Mинистерството на отбраната провежда кампания по набиране на кандидати за военна служба за лица, които са изпълнявали военна служба за длъжности в Сухопътните войски.Обявените длъжности...

Министерство на отбраната обявява конкурс за длъжност за офицер във Военно-географската служба
22.06.2017
Със заповед № ОХ-543/05.06.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжност за офицер във Военно-географската служба за...

Стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ с бенефициент Агенцията за социално подпомагане
10.04.2017
В началото на месец февруари 2017 г. Агенция за социално подпомагане (АСП) стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата...

Mинистерството на отбраната провежда кампания по набиране на кандидати за военна служба в Българската армия
03.02.2017
Mинистерството на отбраната провежда кампания по набиране на кандидати за военна служба в Българската армия. Обявените длъжности за военна служба във военните формирования от Сухопътни...

Областна администрация Перник обявява процедура за търсене на изпълнител на работа по реализиция на проект по програма за ТГС България - Сърбия 2014-2020
25.01.2017
Областна администрация Перник обявява процедура за търсене на изпълнител на работа по реконструкция на стара къща в село Кошарево, община Перник. Обновяването е част от проектните...

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия