17.09.2019
Област Перник с готовност за провеждане на Местни избори 2019, докладваха шестте общини и ОИК по места
Десет дни преди старта на изборна кампания за Местни избори 2019, областният управител организира и проведе работна среща за степента на организационно-техническа подготвеност във връзка с провеждането на вота в регион Перник и създадената междуведомствена координация. Участие в нея взеха председателите на Общинските избирателни комисии по места, действащи кметове на общините Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци, както и кметове на кметства и населени места от областта. На заседание бяха разгледани сроковете, съгласно Изборния кодекс и Хронограмата, приета с Решение № 560-МИ от 22 юли 2019 г. на Централната избирателна комисия. Коментирани бяха образуваните избирателните секции, както и местата за обявяване на...

16.09.2019
Обновена и иновативна база в ПМГ „Христо Смирненски”, посрещна учениците в днешния ден
Областния управител Ирена Соколова присъства на тържествата по повод първия учебен ден в училища на територията на община Перник - ПМГ „Христо Смирненски”, ОУ „Св. Иван Рилски” и Професионална гимназия по икономика. Заедно с директора на Природоматематическата гимназия Емилия Грозданова, Соколова разгледа и се запозна с реновираните учебни кабинети на учениците от пети и осми клас, както и с изцяло освежената училищна среда в коридорите на учебното заведение. Тази година петокласниците в ПМГ са 26 с избран профил на обучение – математически. Губернаторът сподели впечатленията си от подобрената материално-техническа база в елитната професионална и технологична гимназия в Перник, от изцяло компютъризираната система, отговаряща...

16.09.2019
С молебен стартира новата учебна година в Перник
С молебен и водосвет за здраве в църквата „Св. Иван Рилски” започна новата учебна година в Перник. За здравето, благоденствието, и просперитета на експертите и работещите в сферата на образованието, както и на обучаващите се в начален, гимназиален и прогимназиален етап, се помолиха областният управител Ирена Соколова, кметът на община Перник Вяра Церовска, народни представители и граждани. Всички заедно отправиха молитвите си за успешна учебна година, изпълнена с добри новини и начинания в науката и полето на знанието.

16.09.2019
Областният управител Ирена Соколова с поздрав към учителите и учениците за първия учебен ден
ДО  ДИРЕКТОРИТЕ, УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ  ОБЛАСТ ПЕРНИК      П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С        УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,    Поздравявам всички Вас в този специален Първи ден на учебната 2019/2020 година! Днешният празник, пренесен и съчетан с традицията, съхранен дълбоко в сърцето на българина, отдавна е издигнат на пиедестал и тачен като най-високия връх на духа, на жаждата за знание, на желанието да се приближиш до света. Всяка година, на тази любима за всички нас дата, българските училища отварят вратите си за един непознат и необятен свят на наука и експерименти, за прекрасни инициативи и начинания,...

14.09.2019
Заместник-областният управител Иво Иванов поздрави жителите на Кралев дол за празника на селото им
Заместник областният управител Иво Иванов по покана на кмета на село и жителите на с. Кралев дол Пламен Георгиев присъства на празненствата, посветени на Деня на селото - 14 септември (Кръстовден). От името на областния управител Ирена Соколова, нейният заместник приветства и поздрави жителите на населеното място, смятано за родното място на Паисий Хилендарски. Иванов отправи пожелание за здраве, просперитет и надграждане на постигнатото. Той връчи грамота на кмета на Кралев дол за ценния му принос в поддържането на местните традиции като вечен извор на общочовешките ценности. На площада в селото бе представена специална танцово-музикална програма. Празникът на кралевдолчани уважиха още кметът на община...

14.09.2019
Отборът на Областна администрация почисти пътя до хижа "Славей" и отбеляза приятна тенденция
Областна администрация – Перник се включи в националната доброволческа кампания „Да изчистим България заедно“, инициирана от bTV Media Group.  За трета поредна година служителите на ведомството почистиха пътя, водещ до хижа "Славей", в планината Голо Бърдо и прилежащите терени. Те споделиха своето впечатление, че с всяка изминала година количеството на отпадъците в този район става все по-малко и не се забелязват нерегламентирани сметища. По думите им, това е удовлетворяващ резултат, показателен за това, че жителите на област Перник полагат грижа за околната среда и не замърсяват любимите си зони за отдих и разходка. Към най-мащабната екологична инициатива заедно с експертите на Областна администрация се...

13.08.2019
График за обследване на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Перник - 2019 г.
 График за обследване на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Перник - 2019 г.

14.05.2019
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения от областния управител на област Перник
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения от областния управител на област Перник

18.04.2019
Обявление на Заповед № РР-6/17.04.2019 г. на Областния управител на Перник за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: «Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС 2 и напоред тръбопровод от КПС 1, кв. «Върба» до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир по ПСОВ гр. Батановци»
 Обявление на Заповед № РР-6/17.04.2019 г. на Областния управител на Перник за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: «Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС 2 и напоред тръбопровод от КПС 1, кв. «Върба» до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир по ПСОВ гр. Батановци»

11.04.2019
Обявление на Заповед №РР-5/11.04.2019 г. на Областния управител на област Перник за допускане изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и напорен тръбопровод от КПС 1, кв. "Върба" до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир до ПСОВ гр. Батановци", за частта от проекта, разположена в поземлени имоти в землището на гр. Батановци, община Перник, област Перник"
Обявление на Заповед №РР-5/11.04.2019 г. на Областния управител на област Перник за допускане изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и напорен тръбопровод от КПС 1, кв. "Върба" до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир до ПСОВ гр. Батановци", за частта от проекта, разположена в поземлени имоти в землището на гр. Батановци, община Перник, област Перник

29.01.2019
УВЕДОМЛЕНИЕ
Областният управител уведомява, че при извършена на основание разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите инвентаризация на горските площи на територията на област Перник, са установени земеделски имоти, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите. Собствениците на съответните имоти ще получат писмена покана от страна на Изпълнителната агенция по горите, като следва в шестмесечен срок от получаването на поканата да подадат декларация до Изпълнителния директор на ведомството относно това дали желаят да ползват имота си като земеделска или горска територия. Ако не го направят в указания срок Изпълнителният директор ще отправи писмено предложение до Министъра на земеделието...

12.12.2018
Обявление на Заповед №РР-19/10.12.2018 г. на Областния управител на област Перник за разрешаване изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и тласкател за отпадъчни води до ПСОВ гр. Батановци“ и приложено задание по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията
Обявление на Заповед № РР-19/10.12.2018 г. на Областния управител на област Перник за разрешаване изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и тласкател за отпадъчни води до ПСОВ гр. Батановци“ и приложено задание по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия