16.08.2018
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и Областна администрация - Перник обсъждат промените в Закона за водите и новото Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири"
По инициатива на Ирена Соколова се проведе среща с ръководството на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) – София с участието на заместник-председателя й ген. Кирил Войнов и началника на отдел „Надзор на язовирните стени” г-н Иван Сяров. Присъствие взеха всички собственици на язовири - “Напоителни системи” ЕАД клон Струма – Места, шестте общини от област Перник, ВиК - Перник. “Повод за днешния работен формат са последните изменения в Закона за водите и срочните ангажименти на собствениците на язовири, които произтичат от това. С новия Закон за водите се създаде Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. Дружеството ще...

16.08.2018
Институциите по контрол и сигурност в област Перник докладват по случая Студена
Областният управител на Перник събра институциите за представяне и анализ на резултатите от пробите на биологични останки и пробите от питейната вода, събрани в кариерата до село Студена и от централните водоизточници на населеното място. Заедно с кмета на община Перник д-р Вяра Церовска изразиха загрижеността си за спокойствието на всички жители в кметството и заявиха изискването си за пълна проверка на информацията и информационните източници, както и детайлно изясняване на всички обстоятелства довели до напрежение сред хората. Те предоставиха на институциите протокола от проведеното събрание на част от жителите на кметство Студена, със заявените в него съмнения, твърдения и...

14.08.2018
Областна администрация - Перник провежда второ проучване за потребностите на работодателите от кадри
За втори път тази година областните администрации в страната, съвместно с Агенцията по заетостта и социалните партньори, ще провеждат проучване за потребностите на работодателите от работна сила. Това стана ясно от провелото се днес заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, което бе водено от заместник областния управител инж. Васил Павлов.Потребностите на пазара на труда се анализират два пъти годишно – през февруари и август, съгласно чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта. Информация за проучването предстои да бъде изпратена до браншовите организации, общините, работодателските асоциации и фирмите на територията на област Перник. В обновения електронен анкетен...

02.08.2018
Квартал "Мошино" отпразнува традиционния си събор за 179 път
Традиционен събор в пернишкия квартал “Мошино” на Илинден събра жители и гости на сцените пред читалището и Младежкия дом. Събитието се провежда всяка година в деня на Свети пророк Илия и води своето начало отпреди 179 години, когато на същия ден местните се събират за първи път за молитва в новопостроената църква, носеща името му.Сред гостите, уважили празника на един от най-големите пернишки квартали, бяха заместник областните управители Иво Иванов и Васил Павлов, евродепутатите Владимир Уручев и Андрей Новаков, представители на общинската администрация. Заместник областният управител Иво Иванов поднесе поздравителен адрес от името на губернатора на Перник Ирена Соколова с поздравление към жителите и гостите на квартала...

01.08.2018
Областният управител информира за отклонения в качеството на питейната вода по радиологични показатели в селата Банище и Бабица, община Брезник
По данни на РЗИ и „ВиК” ООД – Перник, и в качеството си на председател на АВиК-Перник, областният управител Ирена Соколова информира за отклонения в качеството на питейната вода по радиологични показатели в селата Банище и Бабица, община Брезник. Данните на този етап сочат, че водите в двете села са непригодни за питейно-битови цели. РЗИ-Перник е предприела необходимите действия за ограничаване употребата на питейната вода в населените места, а докато мярката продължи, хората ще бъдат снабдявани с вода, отговаряща на действащата нормативна уредба. „ВиК“ ООД гр. Перник от своя страна трябва да предприеме действия по информиране на населението, живеещо на територията...

30.07.2018
Областният управител и директорът на БАБХ планират промяна на ГКПП "Стрезимировци"
Ирена Соколова заедно с директорите на Българската агенция по безопасност на храните Дамян Илиев и дирекция “Митници” – Югозапад Стефан Златков, както и с териториалните директори по сигурността, инспектираха ГКПП "Стрезимировци" във връзка с ремонтно-строителни дейности, които стартират скоро на мястото. Планира се изграждане на санитарно съоръжение, което ще облива с дезинфектант автомобили влизащи на територията на Република България. Дотогава те ще бъдат обработвани механично с пръскачки пръскачки.  Директорът на Областно пътно управление Румен Сачански, заяви че докато вървят ремонтните дейности на митницата, ще текат и паралелно дейностите по възстановяване, укрепване и разширяване на моста в началото на град Трън при местността...

23.07.2018
Министерство на отбраната обявява вакантни длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част
Mинистерството на отбраната обявява вакантни длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част Обявените вакантни длъжности за военна служба в Националната гвардейска част са 50 (петдесет) броя за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Подробна информация може да намерите на интернет сайта на Централното военно окръжие www.comd.bg, сградата на Военно окръжие - Перник намираща се на адрес: гр. Перник, ул. Радомир, № 1, ет.3, тел. 076/602 866, 0882 552 003, както и в офисите за водене на военен отчет в общините от област Перник.Срок за подаване на документи – 14.09.2018 г.        

18.05.2018
Mинистерството на отбраната обявява вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите
Mинистерството на отбраната обявява вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите Обявените вакантни длъжности за военна служба в Съвместното командване на силите са 27 (двадесет и седем) броя за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Подробна информация може да намерите на интернет сайта на Централното военно окръжие www.comd.bg, сградата на Военно окръжие - Перник намираща се на адрес: гр. Перник, ул. Радомир, № 1, ет.3, тел. 076/602 866, 0882 552 003, както и в офисите за водене на военен отчет в общините от област Перник. Срок за подаване на документи – 24.08.2018 г.

16.05.2018
Mинистерството на отбраната обявява вакантни длъжности за приемане на военна служба в Сухопътни войски
Mинистерството на отбраната обявява вакантни длъжности за приемане на военна служба в Сухопътни войски Обявените вакантни длъжности за военна служба в Сухопътни войски са 253 (двеста петдесет и три) броя за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Подробна информация може да намерите на интернет сайта на Централното военно окръжие www.comd.bg, сградата на Военно окръжие - Перник намираща се на адрес: гр. Перник, ул. Радомир, № 1, ет.3, тел. 076/602 866, 0882 552 003, както и в офисите за водене на военен отчет в общините от област Перник. Срок за подаване на документи – 14.08.2018 г.

02.02.2018
Отваряне на офертите на участиниците процедура за възлагане на обществена поръчка по проект CB007.1.21.040 на програма ТГС ИПП България-Сърбия
На 13.02.2018г. от 10:00 часа в заседателна зала „Ерма“, ще се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед от Областния Управител на област Перник, за отваряне на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи за външни съоръжения на Професионална гимназия по облекло и туризъм "Св. Иван Рилски" и Професионална гимназия по енергетика и добив "Христо Ботев" в Перник по проект CB007.1.21.040“ по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Сърбия 2014 – 2020.

27.09.2017
На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в местност ГАБЕР, с. Дивотино, общ. Перник, обл. Перник
На основание Договор №ДГ-ОА-28/01.09.2017г. между Областна администрация – гр. Перник и "Геомера" ЕООД започва изработването на „Помощен план и план на новообразуваните имоти на териториите по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ" за местност ГАБЕР, представляваща част от поземлен имот 000002 по Картата на възстановена собственост за землището на с. Дивотино, общ. Перник, обл. Перник.          Собствениците и ползвателите на имоти са длъжни да означат границите на същите, да осигурят достъп за геодезически измервания, както и за поставяне на геодезични знаци и да предоставят копия от документи за собственост или ползване, данни за собствениците или ползвателите.          Анкетирането на собствениците и...

27.09.2017
На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник, местности: м. ПЕШОВИ ЛИВАДИ и м. ГАНЬОВЕЦ
На основание Договор № ДГ-ОА-28/01.09.2017г. между Областна администрация – гр. Перник и "Геомера" ЕООД започва изработването на „Помощен план и план на новообразуваните имоти на териториите по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ"  за местностите: м. ПЕШОВИ ЛИВАДИ и м. ГАНЬОВЕЦ, гр. Перник, общ.  Перник, обл.  Перник.        Собствениците и ползвателите на имоти са длъжни да означат границите на същите, да осигурят достъп за геодезически измервания, както и за поставяне на геодезични знаци и да предоставят копия от документи за собственост или ползване, данни за собствениците или ползвателите.       Анкетирането на собствениците и ползвателите ще се проведе съгласно приложения график.   № Имот № Местност Дата Час Сборен пункт ...

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия