Новини
Областната комисия по заетост обсъди Регионалната програма за заетост през 2017г. за област Перник
09.03.2017

На заседание на Областната комисия по заетост бе обсъдено реализирането на  Регионалната програма за заетост през 2017г. за област Перник.
Разпределението на средствата от бюджета на Министерството на труда и социалната политика за активна политика по области в Националния план за действие, като размерът им за всяка област е определен съобразно равнището на безработицата и броят на регистрираните безработни. За област Перник средствата са 73 402 лв. лева.
Друга точка от дневния ред на заседанието бе представяне за съгласуване проект на Методика за оценка и подбор на проектни предложения от работодатели – кандидати за включване в Регионална програма за заетост и обучение на област Перник за настоящата година.
Присъстващите обсъдиха и гласуваха състав на временна комисия към Постоянната комисия по заетост. Тя ще координира процеса по изготвяне на проектните предложения, които ще бъдат включени в Регионалната програма за заетост и обучение, както и  ще участва в подбора и оценката им.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия