Новини
Общински съветници сигнализираха областния управител за недостиг на финанси за защитеното жилище в Перник
13.06.2017

Сигнал на общински съветници от Перник бе повод за работна среща при областния управител. Търсенето на възможности за преодоляване на проблема с недостига при финансирането на една от социалните услуги в общината - „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост" събра при Ирена Соколова общински съветници, Ивайла Касърова - директор на Регионална Дирекция „Социално подпомагане” /РДСП/  и Георги Георгиев - управител на защитеното жилище.
Обсъдени бяха възможностите за допълнително подпомагане на защитеното жилище, което към момента се намира в трудна финансова ситуация. Георги Георгиев сподели, че средствата по стандарт са крайно недостатъчни. „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост” е форма на социални услуги, където хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти. Услугата е държавно делегирана дейност, финансирана от държавния бюджет.
От РДСП потвърдиха, че това е най-ниско финансираната услуга. Заедно с това, г-жа Касърова обърна внимание на възможността за преразпредление на средства в края на финансовата година.
Подробен  доклад за трудностите при реализирането на определени социални услуги, както и предложения за подобряването им ще бъде изготвен от РДСП и внесен от областния управител в Министерство на труда и социалната политика.
Обсъдени бяха и конкретни предложения за подпомагане на дейността на защитеното жилище, което беше повод г-н Георгиев да изрази удовлетворението си и благодарността си, както към г-жа Ирена Соколова, така и към общинските съветници Клара Будинова, Румяна Гьорева и Цветана Пиралкова.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия