Съобщения
Mинистерството на отбраната провежда кампания по набиране на кандидати за военна служба в Сухопътните войски
22.06.2017

Mинистерството на отбраната провежда кампания по набиране на кандидати за военна служба за лица, които са изпълнявали военна служба за длъжности в Сухопътните войски.
Обявените длъжности за военна служба в Сухопътните войски са 3 (три) броя за офицери.
Подробна информация може да намерите на интернет сайта на Централното военно окръжие www.comd.bg, сградата на Военно окръжие - Перник намираща се на адрес: гр. Перник, ул. Радомир, № 1, ет.3, тел. 076/602 866, 0882 552 003, както и в офисите за водене на военен отчет в общините от област Перник.
Срок за подаване на документи – 01.08.2017 г.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия