Съобщения
Mинистерството на отбраната провежда кампания по набиране на кандидати за военна служба в Военномедицинска академия
22.08.2017

Mинистерството на отбраната провежда кампания по набиране на кандидати за военна служба в Военномедицинска академия на длъжности за офицери и сержанти.

Обявените длъжности за военна служба във Военномедицинска академия са 36 (тридесет и шест) длъжности за лекари, изискващи военно звание „капитан” и 11 (единадесет) длъжности за медицински сестри и санитарни инструктори, изискващи военно звание „старши сержант”.

Подробна информация може да намерите на интернет сайта на Централното военно окръжие www.comd.bg, сградата на Военно окръжие - Перник намираща се на адрес: гр. Перник, ул. Радомир, № 1, ет.3, тел. 076/602 866, 0882 552 003, както и в офисите за водене на военен отчет в общините от област Перник.

Срок за подаване на документи – 29.09.2017 г.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия