Новини
Продължава постоянното наблюдение на язовирите в област Перник
05.03.2018Областният управител Ирена Соколова издаде заповед за постоянно наблюдение на нивото на язовирите в областта. Определеният период с повишен риск - 5-8 март е съобразен с метеорологичните прогнози за предстоящи валежи. Взема се предвид и обилното снеготопене, вследствие на повишените температури.

Утре 06.03, Ирена Соколова свиква работна среща с всички собственици и арендатори на водни обекти.

 В първия работен ден тя ще изиска от тях подробни доклади за предприетите мерки за превенция на кризисни ситуации с необходимата поддръжка на хидротехническите съоръжения.Към момента в област Перник, нито един от тридесетте язовира не е опасен и няма критични нива на реки. Язовир Студена е с наличен воден обем от 14 млн. куб. м. от общо възможен 25 000 000 куб.м.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия