Новини
След среща при областния управител: Няма потенциално опасни язовири в региона
06.03.2018
Осигурен е достатъчен свободен обем, който да поеме евентуални обилни валежи.
Създадена е необходимата организация за осигуряване на 30% обем под преливник в язовирите. Това стана ясно на проведената работна среща на областния управител Ирена Соколова с представителите на общините, като собственици на водни обекти, Напоителни Системи” ЕАД, арендатори и концесионери. 

По време на срещата бяха представени подробните доклади за техническото и експлоатационно състояние на язовири в областта, изискани от губернатора. Със своя заповед тя възложи изготвянето на информацията за състоянието към момента и критичните точки по поречията, с оглед предприемането на превантивни мерки във връзка на очакваните валежи и обилно снеготопене.

“Cpeщите в този работен формат са необходими и задължителни, защото вoдят дo детайлна и пo-пълнa пpeдcтaвa зa cъcтoяниeтo нa вoднитe cъopъжeния нa тepитopия на областта. Знаейки това, можем своевременно заедно да обсъдим и предприемем необходимите мерки за предотвратяване на кризисни ситуации“, заяви Coĸoлoвa.

Тя обърна внимание на задълженията на собствениците и концесионерите по поддръжка на хидротехническите съоръжения, сервитутите и язовирните стени в частност, съгласно нормативната уредба.

От представените доклади стана ясно, че нито един от тридесетте язовира в Пернишка област не е опасен.

Язoвиp „Cтyдeнa“ в мoмeнтa e c oбeм oт 14 млн. 100 xил. ĸyб.м. вoдa и нe ce изпycĸa, нo pexaбилитaциятa нa cтeнaтa мy вce oщe пpoдължaвa, cпoдeли yпpaвитeля нa вoднoтo дpyжecтвo инж. Ивaн Bитaнoв.
Губернаторът уточни, че има препоръки към състоянието на отделни водоеми.

ДАМТН е направила предписание да се монтират нивомерни рейки на радомирските язовири "Дрен" и "Върба", а язовир "Прибой" да се поддържа празен.

С неопределено техническо състояние са пет язовира в община Брезник - "Конска", "Брезник", "Брезнишки извор", "Красава 2" и "Завала". Необходимо е да се поддържа, както е сега празен и язовир "Конска", също и да се представи анализ за сигурността на язовирната стена. 

На язовир "Брезник" трябва да бъде изготвена оценка за целесъобразността от извършване на ремонт или да се пристъпи към извеждането му от експлоатация.
Язовир "Брезнишки извор" и "Красава 2" са получили предписания за почистване, язовир "Завала" е празен. 

Кметовете на всички общини и ръководителят на ХТР–Перник при „Напоителни системи” – клон Струма-Места, са предприели мерки за осигуряване на проводимостта на критичните участъци на речните легла.

Областният управител ще продължи да следи състоянието на обемите и експлоатационната годност на язовирите и реките във всички общини, да синхронизира действията на силите за защита, на кметовете на общини и на кметовете на населените места.
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия