Конкурси
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността" Главен експерт "Регионално развитие"
02.04.2018

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”, ДИРЕКЦИЯ „АКРРДС” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК,

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-38/26.03.2018 г. на областния управител на област Перник, реши:

Не се допускат до конкурс кандидатите:

1. Десислава Пламенова Симонова-Фъндъкова - Представените документи не удостоверяват изпълнението на специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

2. Роберт Асенов Станимиров - Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

 

 

ЦВЕТАНА ПИРАЛКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

 

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия