Новини
Стартира третото проучване за потребностите на работодателите и бизнеса в област Перник от кадри
14.03.2019
Областните администрации в страната, съвместно с Агенцията по заетостта и социалните партньори, провеждат проучване за потребностите на работодателите от работна сила.
То се осъществява на основание чл. 10 от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие.                 
"Третото по ред анкетиране сред работодателите и бизнеса от област Перник отново ще отрази директното им мнение и предпочитания за търсените от тях професии, специалисти, работници. Процедурата преминава с попълването на онлайн формуляр на страницата на "Агенция по заетостта", данните от който ще послужат при определяне на приоритетите на областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта, което ще бъде от полза за всички участници в трудовия пазар. Резултатите са основание за реална представа какъв е темпът на развитие на потенциала на работната сила.”, заяви областният управител Ирена Соколова.                                               
Проучването се провежда ежегодно по два пъти в годината и обхваща всички сектори на икономиката, различни по статут и големина предприятия с териториално разпределение във всички области в страната.
Анкетите за работодателите от извадката и за доброволно участващите фирми и организации могат да се попълват до 22 март 2019 г.
 
Линк към формуляра: ТУК
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия