Областна комисия "Военни паметници"

Нормативно основание: Закон за военните паметници

Предмет на дейност: Координация по въпросите на издирването, проучването, картотекирането, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на военни паметници на територията на област Перник

Председател: Ирена Любенова Соколова - Областен управител на област Перник

Секретар: Петко Петков -  Главен специалист „ОМП” – Областна администрация Перник

Състав: Представители на: Областна администрация Перник, общините: Перник, Радомир, Земен, Трън, Брезник и Ковачевци, „Областен военен отдел” - Перник, Регионално-исторически музей - Перник, Радомир и Трън, СОСЗР - Перник, Областен съвет на съюза на ветераните от войните.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия