Заповед № РД - 7, 17.01.2013 за определяне състава на Областна комисия по безопасност на движение

ЗАПОВЕД

№ РД-7

гр. Перник, 17.01.2013 г.

 

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и §1а, ал.1 от Закона за движението по пътищата

 УТВЪРЖДАВАМ:

Състава на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата за Област Перник, както следва:

Председател: Радослав Йорданов – Заместник-областен управител на Област Перник

Секретар: инж. Борислав Драгомиров – младши експерт „РР”, „АКРРДС

Членове: 

Николай Петров - Представител на Община Перник; 

Димитър Димитров - Представител на Община Радомир;

Георги Стоянов - Представител на Община Брезник;

Марин Първанов – Представител на Община Трън;

Иво Симеонов - Представител на Община Ковачевци;

Димитър Боянов - Представител на Община Земен;

Илиан Илиев – Представител на ОПУ – Перник;

Румен Крумов - Представител на „Контролна дейност - ДАИ” – Перник;

Росица Симеонова - Представител на РИО на МОН – Перник;

Димитър Иванов – Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Перник;

Виктор Панайотов – Представител на СБА – Перник;

Мариян Георгиев - Представител на ЦСМП – Перник;

Анна Механджиева–Темелкова - Представител на БЧК – Перник;

Таня Матеева – Регионален представител на Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи.

Задачи: Дейността на комисиятада бъде регламентирана с Правилник, приет на първото й редовно заседание. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата със своята дейност да координира и контролира проблемите по безопасността на движението в Област Перник. До 31 /тридесет и първо/ число на месец януари да бъде предоставян доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата за предходната година.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата от състава на комисията.

 
инж. ИВО ПЕТРОВ

Областен управител на Област с административен център - Перник

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия