П Р О Т О К О Л № 1 от работна среща на група “Икономика и пазар на труда” към ОСР, 04.03.2013 г.

Цветана Пиралкова: Приветствие, с началото на тази среща отваряме седмица по отделни тематични групи.

арх.Александра Бабунска: Представя процедурата по изготвянето на Областна стратегия за развитие.

Жечка Калинова: Представяне на фирма “ИДЕИН” и основните аспекти

Лора Саркасян: Представя тематиките, основните моменти в планирането и изготвянето на Областната стратегия за развитие.

Людмила Милева: доста е ограничен пазара на труда. Това, което се реализира е от Европейското финансиране. Броя на обявени работни места е на база на вторично създадени работни места. В по-малките общини се реализират предимно програми. Безработицата в областта е висока – 10,4%, в Трън е 33,4%.

Жечка Калинова: През последните 3 години заетостта е обвързана с кризата, но би могло например директно от производителя стоките да се доставят в София. Може да се работи в Перник, за да се задоволяват нуждите на София. София би могла да се разглежда като ключов ресурс, като пазар и източник на ресурси.

Любомир Жотев: Бизнесът да покаже какви са пречките да се запази средния бизнес, който вече не съществува. 15-20 хиляди души от Перник работят в София. Какво да се развива, за да се върнат тези хора в града? Бизнесът се свива, контролните органи трябва да затворят всички предприятия, защото работят в различни и лоши условия на труд. Ножицата между високо квалифицирания и ниско квалифицирания път се затваря. Основна мярка да стане задължителен класификатор на длъжностите. Ние сме готови да работим в една посока, заедно с общините, но къде са пречките. Има Европейски фондове, които са отворени, но ги няма инвеститорите. Защо не идват да инвестират при нас? Всеки иска да инвестира за 10-15 години. Това пречи за развитието на района. В града ни има инфраструктура за производство, халета. Голям проблем има в образованието – какво обучаваме, какви кадри излизат от средното образование.

Цветана Пиралкова: Можем да влияем върху това чрез Стратегията.

Ирена Топалова: Земеделието е един от малкото отрасли които имат растеж, има капацитет. В новия период 2014-2020 година ще се отделят повече средства от бюджета за земеделските производители. Близостта ни до София е предимство, защото там е големия пазар. Откриват се допълнителни работни места – над 5000 бизнес планове, към които се насочват безработните. Земеделието като ключ за съживяване на икономиката. 599 са регистрираните земеделци на територията на Област Перник.

Ани Цветкова: В последните години се наблюдава растеж на обработваемите земи. Увеличава се и броя на регистрираните земеделски производители. 2003 г.-74бр., а 2012г.-599бр. земеделски производители, като има все повече млади хора. Земеделието носи доходи, има перспектива, и така трябва земеделците да повлияят върху образованието. Пример: в Брезник втора година няма прием в такива паралелки.

Красимира Василева: Енергетиката си отива и Перник замира. Имаме ли яснота какво имаме като дребни  и средни услуги, за да говорим за производство, а не за услуги? Какво точно ще развиваме, за да има прехрана за хората?

Цветана Пиралкова: Колегите от земеделието подават една от мерките за развитие да е в земеделието. Мярка №111

Росен Симеонов: Сериозен проблем има в строителството. Хората в този сектор нямат работа. Губят се квалифицирани работници.

Любомир Жотев: Да се помогне и разработи идеята за летището в Кондофрей. Там ги има транспортните канали.

Илиян Опрев /от “ИДЕИН”/: Основен ресурс е близостта до София. Трябва да се създадат условия в Перник да работят тези хора, които пътуват до София.

Оля Малинова: Добре че ги има програмите и мерките, иначе безработицата щеше да е по-голяма. Те са временни, но пак е нещо.

Марин Арсов: Независимо, че бизнесът е в колапс, не бива да забравяме, че Област Перник досега е била с промишлен облик и в Перник и Радомир има обособени индустриални зони и изградена инфраструктура и някои действащи в момента предприятия. 1000 души са заети в Радомир с тежкото машиностроене и 1500 души в Перник – с металургия. Металургията се развива. “Стомана” реализира продукцията си на външните пазари. Има само 3 такива завода в Европа, като “Стомана” е вторият от тях. Необходимо е вземането на градоустройствени решения съвместно и изготвянето на съвместни проекти на общините и Областна администрация Перник; стимулиране на бизнеса; изграждане на Експоцентър; насърчаване развитието на Европейския политехнически университет /ЕПУ/; ефективно използване на бизнес-клъстерите.

Юрий Драганов: Да се помисли за зелена енергия, паркове градоустройствени решения. Експо център, екологичен транспорт

Жечка Калинова: Обобщение на досегашните теми.

Цветана Пиралкова: С този разговор започваме да работим по документ за нашата Област. 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия