График на заключителните срещи с експертните работни групиза разработването на Областната стратегия

От 08.04.2013г. до 11.04.2013г. включително ще се проведат заключителните срещи с експертните работни групи, участващи в разработването на Областната стратегия за развитие на област Перник за периода 2014-2020 година.

Целта на тези срещи е да бъдат предложени за включване в новия стратегически документ на приоритети за развитие на областта през новия програмен период.

  • “Икономика и пазар на труда” - 08 април 2013г. (понеделник) от 15:00ч. в Конферентната зала на Областна администрация Перник
  • “Образование, култура и спорт” - 09 април 2013г. (вторник) от 10:00ч. в Малкия салон на Двореца на културата, гр. Перник
  • “Здравеопазване и околна среда” - 09 април 2013г. (вторник) от 14:00ч. в Конферентната зала на Областна администрация Перник
  • “Устройство на територията и градска среда” - 10 април 2013г. (сряда) от 10:00ч. в Конферентната зала на Областна администрация Перник
  • “Енергетика и инфраструктура”  - 10 април 2013г. (сряда) от 14:00ч. в Конферентната зала на Областна администрация Перник
  • “Регионални политики, управление и административен капацитет” -11 април 2013г. (четвъртък) от 10:00ч. в Конферентната зала на Областна администрация Перник

Областната стратегия за развитие е важна част от системата за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие. Тя се разработва в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие. Новият стратегически документ трябва да определи приоритетите, средносрочните цели и мерките за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията за периода 2014-2020 година, като се съобрази със социално-икономическата среда в областта и с хоризонталните приоритети на регионалната политика устойчиво развитие, равни възможности и социално включване.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия