Заповед за прекратяване на процедура за подмяна на асансьорна уредба

Заповед за прекратяване на процудура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Подмяна на два броя асансьорни уредби във вход "Б" на административната сграда на Областна администрация - Перник  - поетапно строителство - етап 1 (подмяна на едната асансьорна уредба), публикувана под № 9029005 в Регистъра на обществените поръчки, поддържан от Агенцията за обществени поръчки.

Заповедта можете да видите тук

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия