Втора покана за провеждане на избор за изпълнител по реда на ЧЛ.14, АЛ.5

Втора покана за провеждане на избор за изпълнител по реда на ЧЛ.14, АЛ.5 от закона за Обществените поръчки (ЗОП) с предмет: "Организиране на логистика във връзка с провеждане на обучение от ИПА"

Покана 1/6 <--

Покана 2/6 <--

Покана 3/6 <--

Покана 4/6 <--

Покана 5/6 <--

Покана 6/6 <--

Търсене
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия