ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ОП „ РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА”

Варна

1.12.2011 г. /четвъртък/

10.00 – 15.30 ч.

Регистрация: 9.30 - 10.00 ч. 

Конферентна зала

Хотел „Черно Море”

гр.Варна 4003, бул. „Сливница” №33

Плевен

1.12.2011 г. /четвъртък/

10.00 – 15.30 ч.

Регистрация: 9.30 - 10.00 ч.

 

Зала „Плевен”

Областна администрация - Плевен

пл. „Възръждане” №1

Велико Търново

2.12.2011 г. /петък/ 

10.00 – 15.30 ч.

Регистрация: 9.30 - 10.00 ч.

Областна администрация Велико Търново

пл. „Център” №2, ет.5

Зала 500 – Северен вход

Пловдив

2.12.2011 г. /петък/ 

10.00 – 15.30 ч.

Регистрация: 9.30 - 10.00 ч.

Конферентна Зала на хотел "Тримонциум Принцес”,

Пл. „Централен”

София

5.12.2011 г. /понеделник/ 

10.00 – 15.30 ч.

Регистрация: 9.30 - 10.00 ч.

Аула на Лесотехнически университет – Учебно-лабораторен корпус

бул. „Климент Охридски” №10 

Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по процедурите:

  • BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия";
  • BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”; 
  • BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”.

Лектори ще бъдат експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която е Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

Пълният пакет документи и Насоки за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет страници: www.opcompetitiveness.bg, www.ibsme.org и www.eufunds.bg.

Участието в информационните дни е безплатно и е за всички заинтересовани страни, медии и граждани. 

ПРОГРАМАТА ЗА ИНФОРМАЦИОННИЯ ДЕН

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия