Загинали за Родината от Земенска община

Загинали за Родината от Земенска община

Загинали за Родината от Земенска община.

АНКЕТНА КАРТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

 

ПАМЕТНИК

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Земен           Земен                 Перник

град                   община                    област

3.

ТОЧНО МЯСТО НА, КОЕТО СЕ

НАМИРА

В алеята до читалищната сграда

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКА

/паметник,монумент,костница,военно гробище и др./

паметник

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

Височина 2 м., ширина – 0,80/0,30 м. От двете страни има метални отливки на кръста за храброст и изписани имена на убитите във войните.

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

Мраморен камък

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

неизвестен

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ

30.09.1940 год.

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

 

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН /държавна, общинска, частна

Общинска собственост

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА /война, битка, виден пълководец, герой от войните/

Герои от войните

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКА И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

02 юни – полагане на цветя

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

Загинали за Родината от Земенска община.

Вечна слава  на героите !

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

Приложение №1

Да

15.

СНИМКА

Приложение №2

Да

16.

СЪСТОЯНИЕ   /описание/

Приложение №3

Буквите трудно се четат.

Приложение № 1

ЗАГИНАЛИ

 

ЗА РОДИНАТА

ОТ ЗЕМЕНСКА ОБЩИНА

1912 – 1913 г

 

ЗЕМЕН

 

Редник       Йордан Хр. Милев                 редник  Радо Ст. Иванов

„              Серафим П. Стоянов                „         Спиро П. Янакиев

„              Рангел В. Велчов                      „          Костадин Б. Борски

„              Симион М. Дойчинов              „          Мито М. Миладинов

„              Стойне С. Топчийски               „          Стоимен П.Томанов

„              Заре Ст. Бакалски                     „          Васил Д. Муршин

„              Кирил Д. Груев

с. ПЕЩЕРА

 

фелдф.        Димитър А. Бачев                  редник  Димитър Н. Гогушев

мл.подоф.  Милан с. Зарев                          „          Алекси Ив. Чакарин

„              Спас Я. Митрев                        „          Христо Я. Малинов

„              Миле Ив. Жежов                       „          Георги м. Петрунов

ефр.            Евтим Ст. Джорнилов              „          Димитър Я. Илиев

редник       Алекси Т. Мирков                    „`         Димитър В. Китин

с. ВРАНЯ СТЕНА

 

ефр.            Заре К. Вучков                         „           Александър П. Тончов

„               Велко Г. Пашалийски               „          Стоян Г. Костадинов

Редник       Рангел М. Колев                       „           Георги Н. Тасев

„               Симеон Хр. Стойков

с.БЛАТЕШНИЦА

 

редник       Милан П. Костадинов           редник   Димитър Г. Величков

„              Иван П. Дойчинов                    „          Милан Ст. Дамянов

„              Милан В. Ковачки                    „          Милан М. Антов

„              Милан И. Тасев

с.ЖАБЛЯНО

 

мл.подоф.  Михал м. Алексов                  редник   Цветко Я. Кжтняшки

„              Алекси Цв. Веселинов             „          Йордан К. Коларски

Редник       Илия Н. Коларски                     „          Илия Кр. Петрев

1915 – 1918 г.

 

ЗЕМЕН

 

Подпор.     Григор М. Арнаудов             редник   Величко Ив. Спасов

Мл.подоф. Евтим П. Стоянов                     „          Кирил М. Стоянов

„              Яне Д. Марковски                    „          Рангел Гр. Петров

„              Никола А. Миленов                  „          Никола С. Пейчов

Редник       Йордан П. Стоилков                 „          Петър К. Димитров

„              Костадин Хр. Дойчинов          „          Миле В. Царев

„              Христо Гр. Петрев

с. ПЕЩЕРА

ст.подоф.   Александър Т. Милчев          редник   Димитър Л. Чивиин

редник       Ане Ил. Джавгаров                   „          Димитър П. Чивиин

„              Александър Г. Божилов           „          Петър А. Кьосев

„              Коте Ил. Джавгаров                 „          Лазар М. Златанов

„              Яне З. Искренов                       „          Георги А. Иванов

„              Анани В. Кошарски

с. ВРАНЯ СТЕНА

 

ст.подоф.   Александър П. Велчев           редник   Милан Ст.Стойчов

мл.подоф.  Александър Я. Манев               „          Стойо Г. Стоичков

ефр.            Гиго Ил. Манев                         „          Рангел Т. Божков

„              Стоян В. Манев                        „         Саве Ст.Парталски

„              Димитър З. Милтенов              „         Георги Зл. Иванчов

Редник       Стоян Ст. Колев                       „         Стойо Т. Иванчов

„              Анко Г. Божков                        „         Яне Ст. Сточов

„              Иван Т. Попов

 

с.БЛАТЕШНИЦА

 

подпор.      Петър Ст. Ников                    редник    Михал П. Пейчов

ст. подоф.  Йордан Г. Коларов                   „           Давидко М. Петрев

мл. Подоф. Симеон А. Ковачки                  „           Алексо Г. Тафджийски

„              Михаил Ст. Велков                   „           Милан Ив. Михайлов

Ефр.           Димитър А. Илиев                    „           Стоил Г. Стоименов

Редник       Михал К. Младенов                  „           Ефтим В. Ненков

„              Симеон П. Пейчов                    „           Станчо П. Дойчинов

„              Васил М. Златков                               „           Алексо П.Х. Стефанов

„              Арсо П. Деянов                        „           Васил Г. Деянов

„              Васил Д. Тошев

с.ЖАБЛЯНО

ст.подоф.   Коста Ив. Бочов                    редник    Кирил З. Богданов

мл.подоф.  Методи Ст.Божков                   „           Рангел З. Богданов

„              Методи Л. Джамбазки              „          Йордан Цв. Веселинов

„              Никола Хр. Ваклинов               „          Никола В. Чучкарски

„              Петър В. Стойнев                     „          Асен Хр. Ваклинов

Редник       Александър Ив. Богев              „          Стоянчо М. Делийски

„              Арсо Б. Станоев                       „          Истати Цв. Веселинов

„              Стоимен М. Йовев


Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия