Военни паметници в община Трън

1. В памет на загиналите вуканчани 1912-1913г. , 1915-1918г. , 1944-1945 г.
2. Загиналите врабчани във войните 1912-1918 г. и в Сръбско-българската война
3. Вьзпоменателни плочи на загиналите от гр. Трьн 1912 – 1918г.
4. Сръбско - българската война 1885 г. и в памет на Пети пехотен Дунавски полк
5. Вьзпоменателни надписи, венец и орден за храброст за воините от 1912-1913 г. , 1915-1918 г.
6. В памет на загиналите ярловчани във войните от 1912-1913 г. и 1914-1918 г.
7. Загинали през 1912 - 1918 г. от с. Парамун
8. Паметник на загиналите през войните 1885 -1945
9. Загиналите Изворчани в воините 1912- 1945. Вьзпоменателна плоча посветена на рьководителя на Знеполското вьстание -1830. Възпоменателна плоча посветена на Изворските учители – 1880 - 1947.
10. Паметник на падналите за свободата на народа, с. Долна Мелна, община Трън

Търсене
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия