Архив на протоколи на Областен съвет за противодействие на корупцията

Архив на протоколи на Областен съвет за противодействие на корупцията през 2016 година

Отчет за работата на Съвета по антикорупция през 2016 година

Заповед № РД-52 от 31.03.2016 г.

Протокол 07.12.2016 г.


Протокол 24.03.2016 г.


Търсене
Електронна пощенска кутия
Избори 2017
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия