1.1. Паметник на загиналите във войните /1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 г./, с. Завала 

 

А Н К Е Т Н А  К А Р Т А  № 9

 

1.

Наименование

Паметник на загиналите във войните 1912-1913 г., 1915-1918 г., 1944-1945 г.

2.

Местоположение

с. Завала , община Брезник

3.

Точно място, на което се намира

Край с. Завала

4.

Какъв е паметника

Войнишки, принадлежи към паметниците, на които се отдава военна чест

5.

Размери, описание

Четиристенна пирамида

6.

От какъв материал е направен

бетон

7.

Проектант и изпълнител

-

8.

Дата на откриване /от кого/

 

1995 г. от местното население

9.

Каква сума е изразходвана за построяването

-

10.

Чия собственост е паметника и земята, на която е построен

общинска

11.

Какво събитие увековечава

Загиналите от село Завала във войните 1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 г.

12.

Кога се чества паметника и с какво мероприятие

-

13.

Надписи на паметника

“На героите от с. Завала загинали за Отечеството 1012-1918, 1944 г.

14.

Списък на убитите

Приложение № 9А

15.

Снимка

Приложение № 9

16.

Състояние /описание/

Отлично      Добро Лошо      Разрушен

 

Приложение № 9А

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

/изписани на лицевата страна на пирамидата/

Андрей П. Гьорев

Андрей Г. Цветков

Асен Я. Пейчев

Велизар М. Гълъбов

Захари Х. Пенков

Пенко М. Пепелянов

Тако Т. Гоцев

Янко Г. Маринов

Никифор А Минков

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия